Jesteś tutaj

Oferujemy także ogrzewanie alternatywne:
 

 

 

 
Szukając odpowiedniego  rozwiązania systemu ogrzewania, można wybierać pomiędzy wieloma możliwościami.

1. Jak będzie wyglądać obsługa mojego systemu?
2. Jakie mogą być koszty ogrzewania?
3. Czy jestem gotowy na zaangażowanie się w codzienną pracę związaną z obsługą wybranego systemu czy raczej oczekuję układu nie wymagającego nadzoru?
4. Jak mój system grzewczy oddziaływać będzie na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie?

 

Wybór rodzaju nośnika enerii (paliwa) nie zawsze pozostawia dowoloność. Jest to po pierwsze uzależnione od położenia budynku w stosunku do sieci przesyłowych (np. gazociągu), a także lokalnych uwarunkowań - przepisów. W obiektach których z różnych powodów odstąpiono od montażu pompy  jest kilka możliwości ogrzewania domu za pomocą :

- kotłowni na gaz ziemny
- kotłowni na olej opałowy
- kotłowni na gaz LPG
- kotła na biomasę – kotły na drewno
- ogrzewanie elektryczne np. grzejniki elektryczne

Istotne jest to, że każde z wymienionych rozwiązań daje możliwość aby z czasem je rozbudować tak aby sukcesywnie obniżać rachunki za ogrzewanie oraz przygotowanie cwu. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zbudowania kaskady dwóch źródeł ciepła np.:

  • kotłownia z pompą ciepłą przygotowującą cwu.
  • kotłownia z pompą ciepła powietrze woda [pompa na c.o. i c.w.u.
  • kotłownia z instalacją solarną do produkcji cwu.

Każda forma powiązania taniego źródła ciepła z droższym rozwiązaniem jest w skali roku istotnym obniżeniem kosztów eksploatacji. Pamiętając o różnicach w kosztach produkcji energii warto rozważyć układy kaskadowe i układy powiązane.

 

Do  istniejącej już nowej lub kilkuletniej, instalacji grzewczej na gaz płynny lub olej opałowy można dołożyć pompę ciepła i przynajmniej o połowę obniżyć koszty ogrzewania domu. Jeśli jest to stary i wysłużony już kocioł, oszczędności na kosztach ogrzewania mogą wynieść nawet 70%, w ciągu roku. Powietrzna pompa ciepła typu Split w ok. 80% zastąpi obecny kocioł grzewczy, a koszty ogrzewania (koszt prądu i oleju opałowego/gazu płynnego), zmniejszą się o 40 – 50%. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji solarnej dla potrzeb produkcji cwu która w skali roku jest w stanie w standardowych warunkach pokryć 50-60%  zapotrzebowania energii na cwu. Alternatywą dla instalacji solarnych może być pompa powietrze woda przeznaczona do produkcji cwu [doskonałe rozwiązanie w kotłownie z kotłem na paliwo stałe].

Panele słoneczne rozwiązaniem grzewczym

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostarczaniu klientom najwyższej jakości produktów, takich jak pompy ciepła gdzie Warszawa jest głównym obszarem działania firmy. Pompa ciepła jaką można odnaleźć w ofercie, charakteryzuje się prostą obsługą, jak również wysoką efektywnością. W ofercie zaprezentowane są tylko i wyłącznie produkty, które cechują się wysokim standardem bezpieczeństwa. Oprócz pomp na stronie znaleźć można także atrakcyjną propozycję dotyczącą takiego produktu jak panele słoneczne. Dzięki naszej ofercie każdy klient będzie mógł zmniejszyć koszty związane z energią. Dzięki naszemu doświadczeniu udało nam się podnieść poziom usług do możliwie najwyższego poziomu. Obecnie działania są pełne profesjonalizmu i dokładności.

 

Kotłownie gazowe

Kotły gazowe mogą być kondensacyjne i tradycyjne niskotemperaturowe [tańsze inwestycyjnie] Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o bardzo wysokiej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach, ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł. Gazowe kotły kondensacyjne mogą być również zasilane gazem płynnym [LPG] Kotły niskotemperaturowe są oferowane zarówno w wersji jednofunkcyjnej jak i dwufunkcyjnej. Mogą być w wersji wiszącej oraz stojącej.  Kotły gazowe do centralnego ogrzewania (co) dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy pojemnościowych cwu., mogą spełniać różne wymagania komfortu ciepłej wody użytkowej. Jako rozwiązanie stosunkowo drogie w eksploatacji zaleca się do pracy z systemami solarnymi które w znacznym stopniu mogą ograniczyć koszt przygotowania cwu.

Tradycyjne kotły również mogą pracować na gaz płynny [LPG]

Sprawdź ofertę >

Kotły olejowe

Alternatywą  przy braku dostępu budynku do sieci gazowej i zaniechaniu montażu pompy ciepła może być kotłownia olejowa.Nowe rozwiązania pozwalają zastosować olejowe kotły kondensacyjne, o podwyższonej sprawności pracy. Dziś kotłownie olejowe stanowią jedno z droższych pod względem eksploatacji źródeł ciepła więc doskonałym rozwiązaniem jest zbudowanie kaskady z innym alternatywnym źródłem [pompa ciepła, solary, kominek z płaszczem  wodnym]

Sprawdź ofertę >

Kotły na drewno

Drewno stanowi  atrakcyjne paliwo - rozpowszechnione, o niskich kosztach zakupu i przyjazne dla środowiska naturalnego. Kotły mogą  być opalane  zarówno drewnem opałowym, jak i jego odmianami - zrębkami, trocinami czy też granulatem nazywanym peletami. Kotły mogą zapewniać nie tylko wytwarzanie ciepła.Kotły zgazowujące drewno „produkują” gaz drzewny, który następnie jest w nich spalany.

Wykorzystują zjawisko pirolizy, tzn. spalają gazy powstałe w trakcie termicznego rozkładu drewna z niedoborem tlenu. Proces ten  zachodzi wewnątrz górnej komory kotła, następnie gaz drzewny przedostaje się przez warstwę żaru i w efekcie trafia do dyszy palnikowej gdzie mieszany jest z powietrzem. Mieszanina gazu i powietrza zapala się już w dyszy, a dopala w ceramicznej komorze umieszczonej w dolnej części kotła (popielniku). Zgazowania drewna odbywa się w jednej przestrzeni, a cały proces zgazowania zachodzi w pięciu strefach w zależności od temperatury.

Sprawdź ofertę >

Solary

Kolektory słoneczne głównie wykorzystywane są do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej . Ich powierzchnię dobiera się tak aby instalacja solarna pokryła zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania c.w.u. na poziomie 50 do 60% w ciągu roku.  Kolektory próżniowe  pracują z wyższą sprawnością od płaskich. Dla tego aby uzyskać wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło wystarczy zastosowanie kolektora próżniowego o mniejszej powierzchni niż płaskich.  W typowej instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. dla rodziny 3-4 osobowej mogą wystarczyć kolektory płaskie o łącznej powierzchni absorbera do 5 m2 lub jeden kolektor próżniowy o powierzchni 3 m2.  Uzyskany wynik będzie porównywalny.

Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania c.w.u. w ciągu roku. 

 Sprawdź ofertę >

 

 

Pompa ciepła powietrze - woda dla cwu

Pompa ciepła powietrze woda  jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania ciepłej wody użytkowej pobierając ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń. Urządzenie posiada w pełni kompaktową zabudowę łącząc zasobnik ciepłej wody użytkowej ze sprężarką oraz regulatorem elektronicznym. Pompa  we współpracy z adapterem wylotowym może przejąć dodatkowo funkcję wentylacji wywiewnej, zapewniając stałą, higieniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Zużyte powietrze pobierane jest przez system kanałów i odprowadzane na zewnątrz. Jako osprzęt dostępne są regulowane czerpnie powietrza, przez które dopływa świeże powietrze.

Przegląd zalet:
- Atrakcyjna cenowo pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. ciepłem z obiegowego lub wywiewanego powietrza wentylacyjnego, w opcji z wężownicą solarną i regulatorem solarnym do przyłączenia płaskich lub rurowych kolektorów słonecznych
- Wysoka wartość współczynnika efektywności COP = 3,7 (COP = Coefficient of Performance) wg EN 255 przy parametrach (powietrze 15 °C/woda15-45 °C)
- Proste uruchomienie, dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie ustawionemu regulatorowi
- Podgrzew c.w.u. pompą ciepła do 65°C
- Funkcja szybkiego podgrzewania opcyjnym elektrycznym wkładem grzejnym
- Przygotowana do optymalnego wykorzystywania prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej
- Przystosowana do sterowania z inteligentnej sieci energetycznej (Smart-Grid)

Sprawdź ofertę >