Jesteś tutaj

Fotowoltaika –przetwarza światło pochodzące ze słońca na energię elektryczną czyli wytwarza prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Funkcję absorbera energii słonecznej pełnią moduły fotowoltaiczne. W większości przypadków stosujemy moduły krzemowe, polikrystaliczne lub monokrystaliczne, rzadziej amorficzne.

Zestaw modułów [moduły zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych]  stanowi generator fotowoltaiczny prądu stałego który produkuje energię elektryczną.  Z uwagi parametry prądu w sieci energetycznej (jest w niej prąd zmienny) oraz na specyfikę urządzeń domowych, w większości przypadków wyprodukowany prąd stały zamieniany jest na zmienny,  funkcję tą realizuje falownik.

Istnieją również rozwiązania w których prąd stały może być dalej wykorzystywany jako stały do bezpośredniego zasilania urządzeń prądu stałego. Energia wytworzona i przetworzona na prąd zmienny  może być wykorzystywana na potrzeby własne, sprzedawana do sieci energetycznej lub magazynowana. Rozwiązanie z akumulatorami wymaga bardziej rozbudowanego systemu – m.in. wykorzystanie falownika wyspowego.

Z zastosowaniem systemu paneli fotowoltaicznych, każdy budynek może wytwarzać dzięki energii promieniowania słonecznego - energię elektryczną. Wysoka jakość komponentów kompletnego systemu fotowoltaicznego pozwala zachować wysoką sprawność pracy przez cały wieloletni okres eksploatacji. W przeciwieństwie do agregatów prądotwórczych, dostarcza energię elektryczną przez cały rok, w sposób absolutnie czysty, cichy i efektywny. Dodatkowym atutem jest to że system fotowoltaiczny podnosi wartość nieruchomości, zmniejsza jego zależność od dostaw energii z sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne dzięki niskiej masie są  łatwe do montażu na dachu, za pomocą standardowych zestawów mocujących firmy.

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA składa się:

1] Ogniwo fotowoltaiczne – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła )w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
Rodzaje modułów fotowoltaicznych (krzemowych)
- monokrystaliczne
- polikrystaliczne
- amorficzne
2] Falownik (inverter) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o określonej częstotliwości wyjściowej.
Monitorowanie pracy instalacji
3] Zabezpieczenia - istotnym  elementem każdego systemu fotowoltaicznego jest system zabezpieczeń
4] Konstrukcja montażowa - do realizacji instalacji stosuje się  systemowe rozwiązania. Zależnie od rodzaju inwestycji można  zastosować rozwiązanie które umożliwia montaż  – na dachu skośnym, płaskim lub na gruncie jako instalacja wolnostojąca.
5] Okablowanie, konektory i złącza  - odpowiedni dobór okablowania i konektorów gwarantuje prawidłowe działanie całego systemu. Uwaga: źle dobrane przewody mogą powodować znaczny spadek mocy wybranego systemu.

FOTOWOLTAIKA – pozwala:

1] Oszczędzać
Dzięki własnej instalacji można obniżyć poziom kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej – to w przypadku inwestycji z przeznaczeniem wykorzystania wytworzonej energii na użytek własny [nie kupujemy energii elektrycznej z sieci energetycznej, tylko korzystamy z prądu wytworzonego przez własną instalację]
2] Zarabiać
Wytworzoną energię elektryczną możemy przeznaczyć na sprzedaż [całość lub część]  do sieci energetycznej po określonej, korzystnej stawce sprzedaży, która niebawem zostanie określona przez ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii.

JAKIE OSZCZĘDNOŚCI

Przykładowa kalkulacja rentowności małej instalacji o mocy 5kWp (taka instalacja może być zamontowana na dachu domu, budynkach gospodarczych, itd.) i oszczędności wynikającej z braku konieczności zakupu energii elektrycznej.

Moc instalacji 5kWp rocznie jest w stanie wyprodukować 4 500kWh [wartość średnia szacunkowa w zależności od rozwiązań, posadowienia może być nieco większa i mniejsza]
W zależności od stawki – przyjęto średni koszt energii elektrycznej 0,55zł za 1kWh

Oszczędność roczna wynikająca z zainstalowania  systemu o mocy 5kWp wynosi: 2.475,00zł