Jesteś tutaj

Schemat funkcjonowania agregatu kogeneracyjnego

Proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się w sposób  skojarzony - energię elektryczną oraz ciepło nazwano Kogeneracją. Lokalne elektrociepłownie [minibloki  elektrociepłownicze , agregaty kogeneracyjne] zdolne samodzielnie zapewnić zasilanie w energię elektryczną i ciepło dla obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przyjęto nazywać małą kogeneracją.

Czym jest kogeneracja - skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej?

Elektrownie wytwarzają energię elektryczną  w elektrowniach poprzez turbinę parową. Przeciętna sprawność tego typu elektrowni wynosi około 38-42 % oznacza to, że 60 % ciepła jest tracone do otoczenia.
Cechą elektrociepłowni jest to, że dzięki  wykorzystaniu powstającego ciepła, ogólna sprawność systemu ulega znacznemu podwyższeniu. Ponieważ duże elektrociepłownie wymagają odbiorców ciepła położonych w bliskiej odległości lub jednego wielkiego odbiorcy, gdyż straty ciepła w sieci ciepłowniczej znacząco obniżają ogólną sprawność wykorzystania ciepła. Alternatywę stanowi mała kogeneracja, ciepło i energia elektryczna produkowane są na miejscu, a straty przesyłowe minimalne. Jako lokalne wytwarnice ciepła i energii elektrycznej mała kogeneracja - pozwala na decentralizację dostaw tych mediów zarówno dla pojedynczych obiektów, jak i skupisk budynków.
 

Agregat kogeneracyjny w budynku

W budynku po stronie cieplnej, agregat kogeneracyjny jest równolegle połączony z kotłem grzewczym. Całość jest włączona w układ dostarczania ciepła dla celów grzewczych [ogrzewanie budynku, cwu, techologia – nagrzewnice ewentualnie basen]. Dla optymalizacji pracy układu [wydłużenie cykli pracy agregatu] można zastosować bufor wody jako magazyn energii. Należy jednak pamiętać że priorytetem jest wytworzenie i dostawa energii elektrycznej dla potrzeb budynku możliwa jest jej odsprzedaż do sieci elektrycznej. Maksymalną efektywność minibloku elektrociepłowniczego uzyskamy przy wydłużonym czasy jego pracy. Długi czas pracy gwarantuje szybszy zwrot kosztów inwestycji.

Kiedy stosować kogenerację.

Konieczne jest ustalenie:
1.Czy energia elektryczna i ciepło są zużywane w budynku jednocześnie?
2.120.000 kWh  - czy roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza podaną wartość ?
3.250 kW czy moc cieplna kotłowni przekracza podaną wartość?  
4.415.000 kWh [ok. 41.500 m3]  czy roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego jest wyższe .
Jeśli odpowiedź jest twierdząca  warto  dokonać dokładnej oceny ekonomicznej i technicznej zastosowania agregatu kogeneracyjnego.