Jesteś tutaj

Pompy Ciepła woda/woda, charakteryzują się wysoką sprawnością dzięki energii czerpanej bezpośrednio z wody gruntowej. Wykonując studnię czerpalną i studnię chłonną możemy zapewnić przepływ wody gruntowej przez pompę ciepła [a dokładniej przez wymiennik pośredni] co pozwali na przejęcie ciepła zgromadzonego w pokładach wody gruntowej.

Woda gruntowa (pompa ciepła woda/woda)
Woda gruntowa to  doskonały akumulator ciepła słonecznego. Nawet w okresie zimowym utrzymuje ona temperaturę między 7 a 12°C. Wodę gruntową pobiera się ze studni czerpalnej, a następnie tłoczy do parownika pompy ciepła woda/woda. W następnej kolejności chłodną wodę odprowadza się do studni chłonnej - zrzutowej. Woda gruntowa zawiera wiele związków mineralnych, ale również dużo zanieczyszczeń. Z tego powodu dla ochrony parownika w pompie ciepła niezbędne jest stosowanie dodatkowych wymienników pośrednich. Należy mieć świadomość, że nawet w przypadku gdy w badaniu wody okazało się, że nie przekracza ona dopuszczonych przez producenta norm, nie mamy stuprocentowej pewności, że skład ten nie ulegnie zmianie w przyszłości. Czynnik, który musi być wzięty pod uwagę podczas planowania głębokości studni współpracującej z pompą ciepła jest poziom zwierciadła wody gruntowej - ten jest natomiast zmienny.

Dowiedz się więcej  >