Aktualne oferty pracy w firmie Sanito

Firma Sanito Lider z Branży Odnawialnych Źródeł Energii w związku z pozyskaniem nowych kontraktów zleci do montażu

 • Instalacje solarne,
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Pompy ciepła
 • Kotły na biomasę.

Zapewniamy:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • szybkie terminy płatności,
 • kompletne zestawy do montażu,
 • szkolenia dla ekpip chcących nawiązać współpracę

Oferujemy pracę na terenie województw:

 • Lubelskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Podlaskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Śląskiego,
 • Małopolskiego,
 • Podkarpackiego.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy hydraulika, montera, dekarza lub osób chętnych do przyuczenia się do pracy w zawodzie montera instalacji sanitarnych.
Oferujemy szkolenie od podstaw z zakresu montażu instalacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Budowy na terenie woj. podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie
andrzej.slowik@sanito.pl, tel. 533 334 528

Budowy na terenie: woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie
tomasz.kusz@sanito.pl, tel. 533 334 538

Kierownik ds. Inwestycji

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • aktywne monitorowanie i pozyskiwanie inwestycji realizowanych na wyznaczonym terenie w obszarze sprzedaży instalacji OZE,
 • nawiązywanie kontaktów i prowadzenie negocjacji handlowych,
 • udział w przygotowaniu technicznym i handlowym ofert i ich negocjacja
 • tworzenie koncepcji technicznych instalacji HVAC
 • współpracę ze wszystkimi działami firmy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji,
 • nadzorowanie procesu inwestycji na każdym jej etapie, współpraca z kierownikami, inżynierami budowy, z ekipami montażowymi w celu skutecznego zakończenia inwestycji,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość branży OZE oraz branży inwestycji budowlanych będzie istotnym, dodatkowym atutem,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność doboru i wyceny urządzeń HVAC
 • umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, konsekwencja w działaniu, determinacja w osiąganiu celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • doświadczenie w profesjonalnej obsłudze klienta i łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, oraz premiowanie sukcesów,
 • umowa o pracę
 • szkolenia produktowe oraz pełne wsparcie merytoryczne,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym ambitnym zespole,
 • wsparcie i pomoc wszystkich członków zespołu,
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy,
 • dużą swobodę w realizacji własnych pomysłów zmierzających do skutecznego pozyskiwania i realizacji inwestycji na rynku budowlanym.

 

 

Kierownik Budowy - Robót

Opis stanowiska pracy, w tym główne obowiązki osoby zatrudnionej:

 • Nadzorowanie i koordynacja robót instalacyjnych prowadzonych na budowie przez podwykonawców zgodnie prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,
 • Współpraca z podwykonawcami, inwestorem i projektantami,
 • Kontrola budżetu, harmonogramu oraz rozliczanie robót instalacyjnych,
 • Prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie dokumentacji odbiorowej i uczestnictwo w odbiorach,
 • Raportowanie do kierownika projektu/Zarządu,
 • Udział przy opracowywaniu ofert i budżetów w zakresie robót instalacyjnych.

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy realizacji inwestycji w zakresie: montażu instalacji OZE, wymiany/montażu instalacji sanitarnych w budownictwie wielorodzinnym (bloki, kamienice) lub/i modernizacji kotłowni,
 • Gotowość do pracy na terenie: woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego - miejsca budów prowadzonych przez Spółkę,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia do pracy.

 

Specjalista ds. administracji dział realizacji Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracji odpowiadać będzie za przygotowanie, redagowanie i koordynację dokumentów w szczególności: umów podwykonawczych, umów inwestycyjnych, umów zleceń, umów ramowych, umów dostaw, umów najmu i innych umów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych związanych z prowadzonymi projektami oraz:

 • redagowanie i przygotowywanie dokumentów administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych projektów,
 • współpraca i wsparcie zespołu Projekt Managerów w procesie realizacji prowadzonych inwestycji,
 • współpraca z pozostałymi inżynierami projektu w dziale realizacji inwestycji,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami spółki,
 • współpraca ze stronami procesu inwestycyjnego,
 • rozliczanie i kontroling dokumentów finansowych (faktur) projektów,
 • odpowiedzialność za proces realizacji i kontrolingu na każdym etapie trwania projektu,
 • odpowiedzialność za terminowe przygotowanie dokumentów inwestycyjnych,
 • prace administracyjne związane z procesem inwestycyjnym,
 • wsparcie Projekt Managerów w sporządzaniu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
 • wsparcie Projekt Managerów w przygotowywaniu i weryfikacji budżetu kontraktu,
 • udział w procesie sporządzania budżetów ofertowych/realizacyjnych,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe administracja/prawo),
 • umiejętność redagowania umów,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub stanowisku administracyjnym min. 3 lata,
 • znajomość prawa budowlanego oraz ustawy PZP, kodeksu cywilnego. (mile widziana),
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość programów ERP (mile wiedziana znajomość NAV, ELO)
 • umiejętność analizy dokumentów umownych w kontekście oceny zagrożeń i ryzyk spółki,
 • inicjatywa i kreatywność oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego,
 • umiejętność tworzenia pism administracyjnych w oparciu o ustawę PZP i K.C.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej oraz dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia do pracy 

 

 

 

Wyślij swoje CV

Podaj swoje dane
Proszę o podanie stanowiska, na które się ubiega.
Załącz swoje CV
Pliki muszą mieć mniej niż 10 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492 , NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: sanito@sanito.pl Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.