W budynku położonym w  Dziekanowie  Polskim, nad jeziorem Dziekanowskim, wykonano instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 12 kW i łącznej długości odwiertów równej 250 mb. Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe zapewnia utrzymanie ciepła w budynku przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.  Dzięki zastosowaniu instalacji rekuperacji do budynku cały czas dostarczane świeże powietrze  zapewniając przyjemny klimat  w budynku bez konieczności wyziębiania budynku w okresie zimy.