Bardzo popularne pompy na potrzeby modernizacji ponieważ nie wymagają kolektorów gruntowych więc mamy  prosty montaż bez konieczności prowadzenia kosztownych prac ziemnych. Jest to dobre rozwiązanie jako układ kaskadowy wspomagający istniejące i drogie w eksploatacji kotłownie. Pompa ciepła powietrze woda jest również doskonałym  rozwiązaniem w nowym niskoenergetycznym budownictwie ponieważ w  znacznym stopniu pozwala obniżyć koszt inwestycji w stosunku do układów na pompach woda/woda lub solanka/woda

Najniższe koszty stworzenia dolnego źródła ciepła można osiągnąć w przypadku powietrza zewnętrznego. Zasysa się je przez specjalny kanał, następnie schładza w parowniku powietrznej pompy ciepła, a na koniec powtórnie odprowadzane na zewnątrz. Nowoczesne urządzenia mają możliwość wytwarzania ciepła grzewczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych dochodzących do -20°C. Przy takim zimnie urządzenie nie jest w stanie wypełnić całkowitego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. W wyjątkowo chłodne dni niezbędne jest dogrzewanie wody grzewczej do optymalnej temperatury, przy wykorzystaniu grzałki elektrycznej.

Wodno-powietrzna pompa ciepła w polskim klimacie musi być odpowiednio wspomagana dodatkowymi źródłami, takimi jak grzałki elektryczne czy kotły na olej, gaz lub paliwo stałe.

Dowiedz się więcej  >